About us

Presentation

The Company RobotScientific

RobotScientific is a company managed by professionals and designed for professionals. Officially the company was founded in 2016 but its history started way before by development of Aerial Targets for military use. Experience and skills earned by this development process are essence of our today’s approach framed by following words:
  • Flexibility – We are ready to modify our products and services according to client’s needs;
  • Modularity – Our products and services are complex and compatible;
  • Simplicity – We are always dedicated to look for a simple yet most effective solution;
  • Affordable – We are convinced that unmanned and robotics technologies must be affordable;
  • Durability – Our systems are designed to survive in harsh environment.

We are holders

of appropriate certification

The certificate allows access of the facility to classified information which
is originated by or released to the facility.

b

Authorized trader with military goods

Issued by Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
b

Security Clearance

Level of classification Confidential
Issued by National Security Authority of the Czech Republic

Projekt - Vývoj a aplikace materiálu nových vlastností

RobotScientific představuje projekt Vývoj a aplikace nových vlastností.  Předmětem projektu je vývoj a prototypová výroba materiálu generujícího infračervené záření na základě prudké oxidace nanočástic železa ukotvených na uhlíkové matrici. Po dokončení vývoje bude materiál aplikován jako inovativní řešení hot nose, otestován a zaveden na trh.

RobotScientific presents its project Development and application of material with new properties.

The aim of this project is development of the prototyp material that generates infrared light on the bases of sudden oxidation of the nanoparticles of iron based on carbon matrix. After its completion the new material is going to be applied as the innovative solution hot nose, tested and introduced to the market. This project is financially supported by the European Union.

více informací zde

Projekt - Nano UAV Swarm

RobotScientific v účinné spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a evolving systems consulting připravil projekt Nano UAV Swarm.

Předmětem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj, jehož cílem bude prototyp malého bezpilotního prostředku s dopředným pohybem, včetně ovládacího software. Výstupem projektu bude prototyp modulárního bezpilotního prostředku s rozkládacím křídlem, který bude schopen operovat do vzdálenosti pěti kilometrů (dosah komunikace) po dobu minimálně 30 minut. Na tento projekt je poskytovaná finanční podpora z Evropské unie.

RobotScientific, Czech Technical University in Prague and evolving systems consulting have prepared the Nano UAV Swarm project.

The aim of the project is developing – through industrial research and experimental development – prototypes of a fixed-wing micro Unmanned Aerial Vehicle, including control software. The prototypes will be modular with easily exchangeable parts, able to operate in a swarm, at least within a distance of five kilometres (communication range) for at least 30 minutes. This project is financially supported by the European Union.

více informací zde